آیا وسایل بهداشتی و درمانی جزء نفقه محسوب خواهد شد؟

وکیل تلفنی     آیا وسایل بهداشتی و درمانی جزء نفقه محسوب خواهد شد؟ بنده علیرضا هستم ، حدود یکسال پیش همسر بنده چند ماهی بود که بنا به دلایل واهی ترک منزل کرده بود و در هفته یک یا دو بار
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان