آیا با استشهادیه محلی میتوان مالکیت زوج بر اموال را اثبات کرد؟

وکیل تلفنی   آیا با استشهادیه محلی میتوان مالکیت زوج بر اموال را اثبات کرد؟ ایااستشهادمحلی یاتحقیقات محلی مبنی برداشتن مغازه وماشین که الان همسرم بنام دیگری ثبت کرده است دردادگاه تاثیر بسزایی
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان