آیا گردش مالی مربوط به یک سال و نیم گذشته در رد شدن اعسار تاثیری دارد؟

وکیل تلفنی   آیا گردش مالی مربوط به یک سال و نیم گذشته در رد شدن اعسار تاثیری دارد؟ باسلام.همسربنده یکسال ونیم قبل حدود۱۰۰ملیون پول درحساب خودداشت وماهانه گردش مالی ۲۰ملیون.....که بعدازازدواج
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان