با توجه به توافق زن و مرد در خصوص مساوی بودن حق و حقوق بهتر است چه زمان مهریه در نظر گرفته شود؟

وکیل تلفنی   با توجه به توافق زن و مرد در خصوص مساوی بودن حق و حقوق بهتر است چه زمان مهریه در نظر گرفته شود؟ درود من در شرف عقد ازدواج هستم، با همسرم توافق داشتیم که به علت تساوی حقوقمون در زن
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان