آیا می توانم از طریق دادگاه مانع خروج همسرم از منزل شوم؟

وکیل تلفنی   آیا می توانم از طریق دادگاه مانع خروج همسرم از منزل شوم؟ با سلام زنم مهرشو گذاشته اجرا،هر دو وکیل گرفتیم،من به هیچ وجه اجازه ندادم بدون اجازه از خونه خارج بشه ولی هر روز بدون اجاز
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان