قیم چگونه میتواند نسبت به انحصار وراثت اموال شخص تحت قیمومت اقدام نماید؟

وکیل تلفنی   قیم چگونه میتواند نسبت به انحصار وراثت اموال شخص تحت قیمومت اقدام نماید؟ سلام ما دوبرادریم و یک خواهر و میخواهیم ملک مادرمون را در کمترین زمان ممکنه انحصار وراثت کنیم و من قیم برا
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان