آیا مسافرت و ماندن در خانه پدر بدون اذن شوهر دلیل بر حکم عدم تمکین است؟

وکیل تلفنی   آیا مسافرت و ماندن در خانه پدر بدون اذن شوهر دلیل بر حکم عدم تمکین است؟ ن در ۱۴ماهی که ازدواج کردیم ۳بار و هر بار بین ۱۰تا ۳۰روز به خانه پدرش می رود و دیگر به خانه بر نمی گردد. (
وکیل تلفنی
خانه
ورود
آپلود
آرشیو
ارتباط با ما
طراح قالب
عکس سامان